Theses 

Vliv silné organizační kultury na výkon a rozvoj poslání malých a středních podniků – Bc. Iveta Šiborová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Bc. Iveta Šiborová

Bakalářská práce

Vliv silné organizační kultury na výkon a rozvoj poslání malých a středních podniků

An effekt of strong organizational culture on the performance and development of the function of small-to-medium size business

Anotace: Práce se zabývá analýzou stavu organizační kultury ve dvou malých obchodních společnostech. Zkoumá, zda jsou jejich aktuální organizační kultury konzistentní s výkony poslání obchodních společností. V teoretické části jsou mapovány současné přístupy k této problematice. V praktické části je zvolená metodika použita k provedení analýzy stavu organizačních kultur obchodních společností.

Abstract: The thesis deals with the analysis of the organizational culture in two small trading companies. It investigates whether their current organizational structures are consistent with the performance of the function of a trading company. In the theoretical part, it maps the present-day approaches to these issues. In the practical part, the selected methodology has been used to analyze the status of the organizational cultures in trading companies.

Klíčová slova: Organizační kultura, organizační kultura a strategie organizace, typologie organizačních kultur, patologické jevy v organizaci, diagnostika organizační kultury. Organizational culture, organizational culture and strategy of organization, typology of organizational cultures, pathological phenomena in an organization, diagnostics of organizational culture.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Borek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz