Bc. Jiří Mucha

Master's thesis

Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu

Computer Graphic (1968). Reconstruction of the first exhibition of computer-generated art in the former Czechoslovakia
Anotácia:
Diplomová práce je věnována jednomu z významných mezníků brněnské i světové historie umění nových médií, výstavě Computer Graphic z roku 1968 od kurátora Jiřího Valocha. První část magisterské diplomové práce má za cíl představit brněnského rodáka Jiřího Valocha jako konceptuálního umělce a kurátora výstav. V druhé části se zaměří na popis výstavy počítačové grafiky Computer Graphics z roku 1968, jež …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on one of the most significant events of new media art history - Computer Graphic from 1968 by Czech curator Jiří Valoch. The first part of the master thesis aims to present a native of Brno Jiří Valoch as a conceptual artist and curator of exhibitions. The second part focuses on the description of the exhibition Computer Graphic 1968, which took place in the Brno House of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma