Theses 

Využití interaktivní technologie u dítěte s mentální retardací v předškolním věku – Mgr. Lenka Novotná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Novotná

Bachelor's thesis

Využití interaktivní technologie u dítěte s mentální retardací v předškolním věku

The use of interactive technology for a child with mental retardation in pre-school age

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivní technologie v edukačním procesu a jejím využití při výuce dětí s mentálním postižením v předškolním věku. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, přičemž první dvě kapitoly jsou teoretické, třetí je věnována výzkumnému šetření. Praktická část byla realizována v běžné mateřské škole v Jindřichohradeckém kraji. Pro získání potřebných informací a dat byla využita forma kvalitativního výzkumného šetření doplněná analýzou pedagogické dokumentace. Na základě získaných údajů byly vytvořeny tři případové studie dětí v předškolním věku s různým stupněm mentálního postižení. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou digitální technologie vhodné pro jejich rozvoj a učení.

Abstract: The bachelor thesis deals with interactive technology in the educational process and its use in education of children with mental disabilities at preschool age. The thesis consists of three main chapters, the first two chapters are theoretical, the third one is dedicated to the research. The practical part was realized in a nursery school in the region of Jindřichův Hradec. To obtain the required information and data I have used a qualitative research methods complemented by the analysis of pedagogical documentation. On the basis of the data collected, there have been created three case studies of preschool aged children with different degrees of mental disabilities. The main objective of the bachelor thesis was to find out whether the use of digital technologies is suitable for their development and learning.

Keywords: Mentální retardace, edukace, předškolní věk, digitální technologie, interaktivní technologie, výukové programy, Magic Box, mental retardation, education, preschool age, digital technology, interactive technology, tutorials

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 04:56, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz