Bc. Natálie Andrlíková, DiS.

Diplomová práce

Digitální technologie ve volném čase předškolních dětí očima rodičů

Digital technology and the leisure time of preschool children through the eyes of parents
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na otázku, jaké místo zaujímají digitální technologie ve volném čase předškolních dětí z pohledu rodičů. Pojednává o roli technologií, jako jsou televize, tablet, mobil, počítač a další v rodinném prostředí, s orientací na rodičovskou mediaci a sociální učení. Cílem práce je popsat a vysvětlit rodičovské vnímání ohledně využívání technologií malými dětmi a zároveň …více
Abstract:
The master's thesis focuses on the question of the place of digital technologies in the leisure time of preschool children from the perspective of parents. It discusses the role of technologies such as television, tablet, mobile, computer and others in the family environment, with a focus on parental mediation and social learning. The aim of the paper is to describe and explain parental perceptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta