Bc. Dominik Novotný

Diplomová práce

International Centre for European Cooperation – projekt Youth&Sport

International Centre for European Cooperation – project Youth&Sport
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření spolku International Centre for European Cooperation, který je dobrovolnou, nevládní, neziskovou právnickou osobou. Tento spolek prostřednictvím tvorby domácích projektů a vysíláním zájemců na zahraniční evropské projekty podporuje mládež v EU. Tyto aktivity přirozeně podporují osobní rozvoj účastníků a mezinárodní spolupráci mezi partnerskými organizacemi v …více
Abstract:
The thesis is focused on creating organization called International Centre for European Cooperation, which is a voluntary, non-governmental, non-profit legal entity. This organization supports the youth in the EU by providing the opportunity to participate on various kind of projects focused on non-formal education which are held both in the Czech Republic and abroad. These activities naturally support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií