Mgr. Jakub Cach

Bachelor's thesis

Energetická bezpečnostní politika Číny na africkém kontinentě a její vliv na globální energetickou bezpečnost

Energy security policy of China in the African continent and its impact on the global energy security
Anotácia:
Tato práce pojednává o vlivu Číny na africkém kontinentě. Rozebírá energetické sektory Číny a v menší míře také USA a EU. Dále je zde nastíněna čínská energetická politika-její klíčový aktéři, součastná strategie. Hlavním záměrem však bylo popsat strategií "go-out", která v dnešní době formuje vztahy s africkými státy. Především je zde znázorněno mezinárodně politické hledisko čínsko-afrických vztahů …viac
Abstract:
The thesis deals with the influence of China in the African continent. It evaluates the energetic sectors of China, and in smaller extent also of USA and EU. Further there is described the Chinese energy policy – its key actors and the present strategy. However the main target was to describe the strategy “go-out”, which at the present time forms the relations with African states. Above all there is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií