Michal Tkáč

Bakalářská práce

Formulácia podnikovej stratégie a odporúčania pre prvý rok podnikateľskej činnosti

Formulace podnikové strategie a doporučení pro prvý rok podnikatelské činnosti
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje vytvoření podnikové strategie a doporučením (manuálu) pro majitele nové SBU, který začíná podnikat na trhu s přenosnými minigolfovými produkty. Manuál je rozdělený do čtyř částí. V první části jsou prezentované teoretické poznatky a východiska, a metody, které jsou v práci použity. Druhá část se věnuje identifikaci základních informací o jeho strategických obchodních jednotkách …více
Abstract:
The bachelor’s thesis focuses on the creation of a corporate strategy and recommendations (manual) for the owner of a new SBU who is starting to do business on the market for portable minigolf products. The manual is divided into four parts. The first part introduces the theoretical knowledge and starting points as well as the methods that are used in the work. The second part deals with the identification …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje vytvoreniu podnikovej stratégie a odporúčaniam (manuálu) pre majiteľa novej SBU, ktorý začína podnikať na trhu s prenosnými minigolfovými produktami. Manuál je rozdelený do štyroch častí. V prvej časti sú prezentované teoretické poznatky a východiská, a metódy, ktoré sú použité v práci. Druhá časť sa venuje identifikácií základných informácií o jeho strategických obchodných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Miloš Drdla, MBA
  • Oponent: Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta