Bc. Hana Mrhalová

Diplomová práce

Kulturní a sociální kapitál studentů sociální pedagogiky

Cultural and Social Capital of Social Pedagogy Students
Anotace:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o kulturním a sociálním kapitálu studentů sociální pedagogiky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a definic dané problematiky. Dále formulujeme indikátory, kterými lze kulturní a sociální kapitál uchopit a představujeme sociální pedagogiku jako studijní obor Fakulty humanitních …více
Abstract:
Tis diploma thesis deals with cultural and social capital of social pedagogy students at the Faculty of Humanities of Tomas Bata University in Zlín. The theoretical part of the diploma thesis aims at the definition of basic data and the given problems definitions. Further on, we formulate indicators that the cultural and social capital can be grasped and we introduce the social pedagogy as a field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrhalová, Hana. Kulturní a sociální kapitál studentů sociální pedagogiky. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe