Bc. Marie Kučeříková

Diplomová práce

Studijní obor Sociální pedagogika a jeho pojetí v rámci České republiky (analýza a komparace pojetí oborů na vybraných univerzitách)

Concepts of Social Education in the Czech Republic (analysis and comparison of different concepts used on selected universitites)
Anotace:
Diplomová práce „Studijní obor Sociální pedagogika a jeho pojetí v rámci České republiky“ se zabývá analýzou a komparací pojetí oborů na vybraných univerzitách. Toto pojetí není jednotné a koncepce studijního oboru se od sebe liší. Cílem diplomové práce je tedy definovat nosné pilíře tohoto studijního oboru, společné a odlišné tematické akcenty studia a představit jednotlivé studijní obory vybraných …více
Abstract:
The diploma thesis „Concepts of Social pedagogy in the Czech Republic“ deals with analysis and comparison of the different concepts used at sampled from universitites. This concept is not unified. The aim of the thesis is to define the supporting pillars of this field of study, and the different subject accents of study. The presentation of a portraits of the studies from selected universities are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta