Jan Špecián

Bakalářská práce

Vizualizace a tvorba analýz z dat v oblasti kvality a kvantity odběru elektrické energie

Visualisation and reporting of energy consumption and power quality data
Anotace:
Práce je zaměřena na přípravu softwarového nástroje pro tvorbu automatických analýz dat získaných z chytrého elektroměru od firmy KMB Systems s.r.o. Jsou zde uvedeny příklady v praxi nejčastěji používaných přehledových spojnicových grafů. Následně jsou jsou zde probrány dostupné softwarové technologie pro vývoj příslušné webové aplikace a jejich použití pro tvorbu přehledové nástěňky vygenerované z …více
Abstract:
The goal of the thesis is to develop a software tool for creating and managing visual analysis on data collected by a smart meter device from KMB Systems s.r.o. There are examples of most frequently used line graphs. Subsequently there are available software technologies for the development of web application and their use for the creation of the overview board generated from the measured data with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špecián, Jan. Vizualizace a tvorba analýz z dat v oblasti kvality a kvantity odběru elektrické energie. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie