Bc. Renáta Vávrová

Bakalářská práce

Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní

Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem „Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní“ má za úkol seznámit s problematikou praní špinavých peněz. V první části práce vymezuje pojem legalizace praní špinavých peněz a popisuje proces přeměny nelegálních výnosů na prostředky zdánlivě legální. Dále se práce věnuje právní úpravě legalizace praní špinavých peněz v České republice i na mezinárodní úrovni …více
Abstract:
This thesis entitled Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures…. To introduce the issue of money laundering. The first part defines the concept of money laundering and describes the process of converting illegal money for ostensibly legal means. Further the theses deal with current legislation in Czech Republic and at the international level. The primary objective is to introduce some of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta