Theses 

Životní krize a křesťanský pohled na svět – Renata ŠMÍKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Renata ŠMÍKALOVÁ

Bakalářská práce

Životní krize a křesťanský pohled na svět

The Life Crisis and the Christian View of the World

Anotace: V bakalářské práci se zabývám životními krizemi a křesťanským pohledem na svět. V první kapitole popisuji pojem životní krize, jejich průběh, řešení a pomoc lidem v krizových situacích. V druhé kapitole se zabývám základními prvky křesťanské víry. Popisuji zde křesťanství, podstatu křesťanské víry, Písmo svaté, Ježíšův život a učení, křesťanské svátky a svátosti a tři božské ctnosti. Třetí kapitola je vztahována k životním krizím v životech lidí s náboženskou vírou, kde popisuji krize z křesťanského pohledu. V poslední kapitole lze také najít Ježíšovo ukřižování, smrt mučedníků a křesťanský pohled na bolest, utrpení a smrt. Dále se také v práci zabývám modlitbou, duchovním doprovázením a spirituální péčí o nemocné.

Abstract: I am dealing with issues of life crisis and Christian perspective of the world in my Bachelor's thesis. In the first chapter I describe the concept of life crisis, its process, dealing with crisis and professional assistance for people in crisis. In the second chapter I look into essential elements of the Christian faith. I describe Christianity, the essence of the Christian faith, Scripture, Jesus' life and teachings, Christian holidays and sacraments and three divine virtues here. The third chapter is related to life crisis in lives of religious people. I describe here crisis from the Christian point of view. There is also Jesus' crucifixion, the death of his disciples and Christian perspective of pain, suffering and death, in the last chapter. Other topics I am dealing with in my thesis are prayer, spiritual guidance and spiritual care for the sick.

Klíčová slova: krize, příčiny krize, průběh krizí, typologie krizí, řešení krizí, odborná pomoc v krizi, krizová intervence, křesťanství, křesťané a krize, křesťané a utrpení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40275 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMÍKALOVÁ, Renata. Životní krize a křesťanský pohled na svět. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:28, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz