Bc. Aneta Kaczmarczyková

Bakalářská práce

Informovanost středoškoláků o lidských papilomavirech, rakovině děložního čípku a její prevenci

High school students' awareness of Human Papilloma Virus, cervical cancer and its prevention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá informovaností středoškoláků o lidských papilomavirech, rakovině děložního čípku a její prevenci. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část se věnuje lidským papilomavirům, jejich incidenci, způsobu přenosu, rizikovým faktorům, příznakům rakoviny děložního čípku, typům a klasifikaci, léčbě, primární a sekundární prevenci. Je popsána informovanost teenagerů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with high school students‘ awareness about human papillomaviruses, cervical cancer and its prevention. The thesis consists of theoretical and empirical part. In the theoretical part are described: human papillomaviruses, incidence, transmission methods, risk factors, symptoms of cervical cancer, types and classification of cervical tumors, treatment, primary and secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta