Bc. Petra Martincová

Diplomová práce

Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení

Quality of life of people who over a long-term period care for senior citizens living in a residential care home
Anotace:
Martincová, P. Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení, Brno: 2017, Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta. Diplomová práce, 90 stran. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph. D. Klíčová slova: kvalita života, faktory ovlivňující kvalitu života, senior, stárnutí, demence, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, sociální služby, zákon o sociálních …více
Abstract:
Martincová, P. People´s quality of life who over a long-term period care for senior citizens living in a residential facility, Brno: 2017, Masaryk University, Faculty of Education. Dissertation thesis, 90 pages. Dissertation thesis supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph. D. Key words: quality of life, factors influencing the quality of life, senior citizen, aging, dementia, Alzheimer´s, Parkinson …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta