Bc. Katarína Piatková

Diplomová práce

Inovatívne riadenie a marketing služieb strediska cestovného ruchu

Innovative management and marketing services tourism center
Abstract:
The thesis is focused on exploring issues of marketing, service and innovative management in tourist centers. In recent years, innovations have become an essential part of life. Any company whose goal is to keep the market and profit must use marketing tools and innovative management. The work consists of three theoretical chapters that using literature and two supporting analytical chapters. The first …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na skúmanie problematiky marketingu, služieb a inovatívneho riadenia v stredisku cestovného ruchu. Za posledné roky sa inovácie stali nevyhnutnou súčasťou životného štýlu. Každá firma, ktorej cieľom je udržanie sa na trhu a dosahovanie zisku musí využívať marketingové nástroje a inovatívne riadenie. Práca pozostáva z troch teoretických kapitol s použitím uvedenej literatúry …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance