Bc. Ľudmila Režuchová

Diplomová práce

Interní marketing jako nástroj pro efektivní fungování podniků

Internal Marketing as a Tool for Effective Operating of Enterprise
Abstract:
The core of this final qualifying diploma thesis consists of introduction, three main compulsory parts, namely theoretical and methodological, analytical, and proposal, and the final part including conclusion. The first part of the work is focused on the general theory of marketing, internal marketing and marketing services. The theoretical and methodological part is based on special literature, and …více
Abstract:
Jadro tejto záverečnej kvalifikačnej diplomovej práce sa skladá z úvodu, troch hlavných povinných častí, a to teoreticko-metodologickej, analytickej a návrhovej, a záveru. V prvej časti sa práca zameriava na všeobecnú teóriu marketingu, interného marketingu a marketingu služieb. V teoreticko-metodologickej časti sú zhromaždené podklady odbornej literatúry, ktoré budú podkladom k ďalším častiam práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace