Richard Lad

Diplomová práce

Analýza úspěšnosti reforem trhu práce v Německu i v kontextu hospodářské krize

The analysis of succes of the german labour market reform in the context of the economic crisis
Anotace:
Diplomová práce se orientuje na problém vysoké nezaměstnanosti, která je spojena s neefektivní a neúčinnou politikou zaměstnanosti. Cílem práce je zhodnocení možnosti aplikace reforem s výrazně aktivizujícími prvky orientovanými na poskytnutí kvalitních pracovních programů úřadem práce, motivaci nezaměstnaných a ochotou tvorby pracovních míst podnikateli v sociálně orientovaném státě. Jedním z příkladů …více
Abstract:
The thesis is focused on a problem of a high unemployment that is connected with unefficient and uneffective employment policy. The aim of this thesis is to review the possibility of the usage of several types of reforms with highly activating elements on the employment policy in a strong social focused state. First, reforms focused on high quality job programmes made by the employment office; second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jaroslava Durdisová
  • Oponent: Karina Kubelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26773