Denisa Kocurová

Diplomová práce

Public Private Partnership v podmínkách obcí České republiky

Public-Private Partnership in the Conditions of Municipalities of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce byla problematika Public Private Partnership uplatňována v podmínkách obcí České republiky. Cílem diplomové práce bylo na základě identifikace silných a slabých stránek Public Private Partnership projektů realizovaných na úrovni obcí za období let 2005 až 2012 vymezit faktory ovlivňující jejich uplatnění a rozvoj v podmínkách obcí České republiky. K dosažení stanoveného cíle …více
Abstract:
The subject of the thesis was the issue of Public Private Partnership application in the municipalities of the Czech Republic. The aim of this thesis was based on the identification of the strengths and weaknesses of Public Private Partnership projects at the municipal level for the period 2005-2012 to define the factors influencing their use and development in conditions of municipalities of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Ivona Šuláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa