Bc. Aneta Němečková

Diplomová práce

Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji

Environmental Aspects of Tourism Development in the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast Jihomoravského kraje. Hlavním cílem práce je zhodnotit aktuální stav udržitelného rozvoje cestovního ruchu s přihlédnutím na environmentální aspekty a navrhnout řešení, které by vedly k jeho zvýšení nebo podpoře. Stručný úvod do této problematiky nabízí teoretická část. Ta blíže specifikuje a definuje význam pojmu udržitelný rozvoj cestovního ruchu a vysvětluje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the South Moravian region. The main aim of the thesis is to evaluate the current state of sustainable development of tourism with regard to environmental aspects and to propose a solution to its growth and support. The theoretical part specifies and defines the meaning of sustainable tourism and explains the involvement of international organizations and their support …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze