Leopold Šindelář

Bakalářská práce

Zkrácené přípravné řízení

Summary Preliminary Procedure
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zkráceného přípravného řízení, s cílem vytvořit si přehled jak postupovat a konat potřebné kroky k tomu, aby byla splněna zákonná ustanovení a nedošlo během zkráceného přípravného řízení k procesním pochybením ze strany policejního orgánu. V první části jsem se zaměřil, jak přípravné řízení vzniklo, vymezuji vlastní pojem přípravného řízení a podmínky pro konání řízení …více
Abstract:
This dissertation deals with problems of simplified preliminary procedure with the aim to form an overview of how to proceed and carry out steps useful for implementing of statutory regulations and not to occur to a procedural slight mistake from police organ during the simplified preliminary procedure. In the first part I focused on how the preliminary procedure had originated, then I qualified the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Pokorný
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře