Lucie Šacherlová

Bakalářská práce

\kur{In vitro} testy nových monocyklopentadienylmolybdenocenových derivátů na lidských leukemických buňkách MOLT-4

The \kur{in vitro} Assay on Human Leukemia Cells MOLT-4 of New Half-molybdenocene Derivatives
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením cytotoxické aktivity nově syntetizovaných monocyklopentadienylových sloučenin molybdenu na buněčné linii MOLT-4, buněk akutní lymfoblastické leukémie. Z výsledků vyplývá, že všechny komplexy s N,N-chelátovými ligandy vykazují značnou cytotoxickou aktivitu, nejvyšší pak komplexy s ligandem 4,7-difenyl-1,10-fenanthrolinem. Tyto komplexy jsou v porovnání s dosud …více
Abstract:
This bechelor theses is about cytotoxic activity of new synthetized monocyclopentadienyl compounds of molybdenum, which were tested on the cell line MOLT-4, it is the cell line of acute lymphoblastic leukemia. The results are: active complexes are complexes with N,N-chelated ligands and from those the most active ones are complexes with 4-7-diphenyle-1,10-phenathroline. These complexes, in compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šacherlová, Lucie. \kur{In vitro} testy nových monocyklopentadienylmolybdenocenových derivátů na lidských leukemických buňkách MOLT-4. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická