Ing. Iva Honzíčková

Diplomová práce

Příprava vanadocenových komplexů substituovaných na cyklopentadienylových kruzích.

Synthesis of the ring-substitued vanadocene complexes
Anotace:
Byly připraveny vanadocenové komplexy substituované na cyklopentadienylových kruzích. Komplexy byly charakterizovány spektroskopickými metodami a elementární analýzou. Struktura dvou komplexů byla určena pomocí rentgenostrukturní analýzy.
Abstract:
Ring-substituted vanadocene compounds were synthesized. Complexes were characterized by spectroscopic methods. Structures two compounds were determined X-ray diffraction analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Honzíčková, Iva. Příprava vanadocenových komplexů substituovaných na cyklopentadienylových kruzích.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Anorganická a bioanorganická chemie