Bc. Iva Šourová

Bakalářská práce

Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků jako neodkladný a neopakovatelný úkon

Home searching and searching of an other space and grounds as unpostponed and unrepeatable act
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků jako neodkladný a neopakovatelný úkon dle platného a účinného trestního řádu. Tato problematika je dále blíže specifikována pomocí související judikatury. Bakalářská práce se věnuje vymezení pojmů domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, neodkladný a neopakovatelný úkon a další pojmy s tím související …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with home searching and searching of other space and grounds as an unpostponed and unrepeatable act according to the valid and effective Criminal Procedure Code. This issue is further specified in the related case law. The bachelor thesis deals with the definition of the terms house search, tour of other space and grounds, an urgent and unrepeatable action other terms related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: Mgr. Jitka Sekyrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní