Mgr. Šárka Francová

Diplomová práce

Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor jako neodkladný a neopakovatelný úkon

Home searching and Searching of an other Space as Unpostponed and Unrepeatable Act
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor jako neodkladného a neopakovatelného úkonu. Po shrnutí historického vývoje tohoto institutu je podán výklad domovní svobody, domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor, neodkladného a neopakovatelného úkonu a pojmů souvisejících. Hlavní část práce je věnována podmínkám a výkonu domovní prohlídky a prohlídky jiných …více
Abstract:
This thesis is focused on home searching and searching of an other space as unpostponed and unrepeatable act. The history of this topic is followed by explanation of basic terms related to the topic such as home searching, searching of an other space, unpostponed and unrepeatable act etc. The main part of this thesis deals with conditions of home searching and searching of an other space as unpostponed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta