Bc. Jan Chaloupka, DiS.

Diplomová práce

Nelegální výrobny omamných a psychotropních látek a jejich prohlídky dle trestního řádu

Illegal Laboratories for Narcotics and Psychotropic Substances and their Searching According to the Criminal Procedural Code
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků v protidrogové praxi policejního orgánu. Obsahově je omezena především na specifické prohlídky objektů sloužících k výrobě metamfetaminu. Úvodní kapitoly jsou věnovány nástinu závažnosti drogového problému v kontextu světa i České republiky, dále pak metamfetaminu, jeho výrobě, prekursorům a také požadavkům na výrobní …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on home search and search of other premises and land in the police practice. Its content is limited primarily to specific inspections of objects used for the production of methamphetamine. The introductory chapters are devoted to the outline of the seriousness of the drug problem in the context of the world and the Czech Republic, as well as methamphetamine, its production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Čep, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta