Radmila SUNKOVSKÁ

Diplomová práce

Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.

Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.
Anotace:
V této diplomové práci si klademe za cíl ovlivnit vztah učitele k dramatické výchově a motivovat žákův vztah k divadlu. V teoretické části vysvětlujeme pojem dramatické výchovy, její metody, formy a cíl. Porovnáváme historii a vývoj s dnešním pojetím dramatické výchovy ve školách. Zabýváme se osobností učitele a organizací ve výuce a následně plánováním dramatické výchovy. Nedílnou součástí je Rámcově …více
Abstract:
In this diploma work, we aim to influence the relationship dramatic education to teachers and motivate student's relationship to the theater. In the theoretical section we explains the concept of dramatic education, its methods, forms, and destination. We compare the history and development of today's concept of dramatic education in schools. We are engaged in teacher´s personality, organizations in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUNKOVSKÁ, Radmila. Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta