Bc. Petra DOROTÍKOVÁ

Bakalářská práce

Pedagogika waldorfské školy v Ostravě a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte

The Pedagogy of Waldorf School and its Influence on Child´s Personality Development.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám vznikem a fungováním Waldorfské školy a následnou schopností dětí v pozdější seberealizaci. V teoretické části se nejprve zaměřuji na podněty vedoucí k vzniku a následnou historií waldorfské školy. Popisuji také výchovné a vzdělávací procesy a specifické rysy této školy. V praktické části uvádím své postřehy z hospitace ve Waldorfské škole v Ostravě a statistiky úspěšnosti …více
Abstract:
In his thesis I deal with the creation and operation of the Waldorf schools and children's subsequent ability to self-fulfillment in the future. The theoretical part is focused on incentives for the creation and subsequent history of waldorf schools. I describe the educational processes and the specific features of the school. In the practical part are described the insights from my observation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2010
Zveřejnit od: 20. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOROTÍKOVÁ, Petra. Pedagogika waldorfské školy v Ostravě a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta