Mgr. Jakub Krč

Diplomová práce

Převedení na jiný druh práce a přeložení do jiného místa výkonu práce jako změna pracovního poměru

The Transfer to Another Work and the Transfer to Another Place of Work as the Change of the Employment Relationship
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá instituty převedení na jinou práci a přeložení do jiného místa výkonu práce. Pomocí těchto nástrojů umožňuje zákoník práce subjektům změnu pracovního poměru. V závěru práce jsou tyto instituty rozebrány i z hlediska vybraných zásad pracovního práva. Vzhledem k proběhlé rekodifikaci pracovního práva se ozývají hlasy, že této problematice nebyla věnována dostatečná pozornost …více
Abstract:
This thesis concentrates on institutes of transferring to alternative work and transferring to another work place. They are analysed also from the perspective of selected principles of the labour law at the end of this document. Due to the recent recodification of the labour law there have been opinions that this part might not have been given sufficient attention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta