Tomáš MATĚJKA

Bakalářská práce

Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny

Experimental research of tip leakage flow in circular wheel of air turbine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných nadbandážových ucpávek, rozborem několika odborných článků a konstrukční úpravou experimentální turbíny VT-400.
Abstract:
This bachelor thesis deals with research of used tip leakage seals, analysis of some papers on this topic and redesign of experimental turbine VT-400.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKA, Tomáš. Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/