Tomáš MATĚJKA

Bachelor's thesis

Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny

Experimental research of tip leakage flow in circular wheel of air turbine
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používaných nadbandážových ucpávek, rozborem několika odborných článků a konstrukční úpravou experimentální turbíny VT-400.
Abstract:
This bachelor thesis deals with research of used tip leakage seals, analysis of some papers on this topic and redesign of experimental turbine VT-400.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Žitek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATĚJKA, Tomáš. Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/