Mgr. Klára Chládková

Bakalářská práce

Když žena vraždí. Diskurzivní analýza článků Lidových novin o případu Romany Z.

When a Woman Kills. A Discourse Analysis of the Articles in Lidové noviny about the Case of Romana Z.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá často opomíjeným tématem kriminality žen. Na základě 20 článků Lidových novin, které informovaly o vraždě dětí spáchané Romanou Z. v září 2011, zkoumá mediální obraz ženy, která spáchala násilný trestný čin – vraždu, a následně byla odsouzena na doživotí. Cílem práce je pokusit se identifikovat v mediálních výpovědích dominantní diskurz, odhalit disciplinační …více
Abstract:
This Bachalor thesis deals with the topic of female criminality which is often neglected. It examines the media image of a woman who committed violent crime - murder, who was subsequently sentenced to life imprisonment. The thesis is based on 20 articles of the Lidove noviny newspaper. The goal of the thesis is to try to identify the dominant discourse of media statements, reveal disciplination and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šindelář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií