Mgr. Klára Chládková

Bachelor's thesis

Když žena vraždí. Diskurzivní analýza článků Lidových novin o případu Romany Z.

When a Woman Kills. A Discourse Analysis of the Articles in Lidové noviny about the Case of Romana Z.
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá často opomíjeným tématem kriminality žen. Na základě 20 článků Lidových novin, které informovaly o vraždě dětí spáchané Romanou Z. v září 2011, zkoumá mediální obraz ženy, která spáchala násilný trestný čin – vraždu, a následně byla odsouzena na doživotí. Cílem práce je pokusit se identifikovat v mediálních výpovědích dominantní diskurz, odhalit disciplinační …more
Abstract:
This Bachalor thesis deals with the topic of female criminality which is often neglected. It examines the media image of a woman who committed violent crime - murder, who was subsequently sentenced to life imprisonment. The thesis is based on 20 articles of the Lidove noviny newspaper. The goal of the thesis is to try to identify the dominant discourse of media statements, reveal disciplination and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 1. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Šindelář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií