Anastasiya Matviyenka

Bachelor's thesis

Competencies and Qualifications of Management and Staff at Tourism and Hospitality Establishments

Competencies and Qualifications of Management and Staff at Tourism and Hospitality Establishments
Abstract:
Abstrakt MATVIYENKA, Anastasiya. Kompetence a kvalifikace managementu a personálu v cestovním ruchu a hotelových podnicích. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze. Praha: 2016. Celkový počet stránek: 50 Kompetence a kvalifikace managementu a personálu jsou velice užitečné pro jakýkoliv hotelový podnik, manažeři vybaveni těmito vlastnostmi se mohou dozvědět vice o svých zaměstnancích, stejně …more
Abstract:
Abstract MATVIYENKA, Anastasiya. Competencies and Qualifications of Management and Staff at Tourism and Hospitality Establishments. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2016. Total number of pages: 50 Management and staff competencies and qualifications are very useful for any hospitality establishment, with its help managers could know more about their employees …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Mgr. Dana Kolářová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze