Bc. Eva Karpíšková

Diplomová práce

Smart tourism - rozvojové priority destinací cestovního ruchu

Smart tourism - development priorities of tourism destinations
Anotace:
Předmětem diplomové práce “Smart Tourism – Rozvojové priority destinací cestovního ruchu” je vyhodnocení aktuální úrovně využívání nástrojů Smart Tourism ve vybraných oblastech. Nejdříve jsou prostřednictvím literární rešerše přiblíženy aktuální trendy a situace v oblasti Smart Tourism. Následně jsou vytvořena vhodná komparační kritéria. Tato kritéria jsou aplikována na zvolená města. Poslední část …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Smart Tourism - Development priorities of tourism areas" is the evaluation of the current level of use of Smart Tourism tools in selected areas. First, current trends and the situation in the field of Smart Tourism are analyzed through a literature search. Subsequently, suitable comparison criteria are created. These criteria are applied to selected cities. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta