Bc. Kateřina Suchanová

Diplomová práce

Chování spotřebitele na trhu s biopotravinami

Consumer behaviour on the market of Organic Food
Anotace:
SUCHANOVÁ, K. Chování spotřebitele na trhu s biopotravinami. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele na českém trhu s biopotravinami. Práce zkoumá český i zahraniční trh s biopotravinami, spotřební chování, vývoj spotřeby biopotravin, dále srovnává ceny vybraných potravin v konvenční a bio kvalitě. V primárním výzkumu se práce zabývá …více
Abstract:
SUCHANOVÁ, K. Consumer behaviour on the market of Organic Food. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2020. The master thesis studies with consumer behaviour on the Czech organic food market. The work examines the Czech and foreign market with organic food, consumer behaviour, the development of organic food consumption, and compares the prices of selected foods in conventional and organic quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika obchodu