Sandra Zacharová

Bachelor's thesis

Holistická predkoncepčná príprava páru vedená pôrodnou asistentkou

Holistic preconception preparation of a couple led by a midwife
Abstract:
This thesis is focused on the topic of preconception care. It includes all the aspects, which form the base of conception and clarifies how a couple can optimize their physical, emotional, psychological and spiritual health within the frame of the bio-psycho-socio-spiritual composition of human beings. There is modern knowledge about the preconception period mentioned in this thesis conjoined with …viac
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na tému predkoncepčnej starostlivosti. Zahŕňa všetky aspekty, ktoré sú základom počatia a objasňuje, ako pár môže optimalizovať svoje fyzické, emočné, duševné a spirituálne zdravie v rámci teórie bio-psycho-socio-spirituálneho zloženia osobnosti. V tejto bakalárskej práci sú spomenuté moderné poznatky o predkoncepčnom období spojené s pradávnou múdrosťou našich predkov …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Radan Doubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta