Nikol KULOVÁ

Bakalářská práce

Cévní mozková příhoda před branami nemocnice

Cerebrovaskular accident in front of hospital gates
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice cévní mozkové příhody před branami nemocnice, tedy době, kdy je důležité co nejdříve rozpoznat příznaky, zajistit postiženému dostupnost přednemocniční neodkladné péče a následné péče ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevního zásobení mozku, rizikové faktory, druhy prevence, ischemickou i hemoragickou cévní mozkovou …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the issues of stroke before the gates of a hospital, which means the time when it is essential to diagnose symptoms and secure accessibility of urgent prior-to-hospital care and subsequent care in the medical facility for the disabled. The theoretical part describes the anatomy and physiology of blood supplying of the brain, high-risk factors, types of prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Roman Sviták

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULOVÁ, Nikol. Cévní mozková příhoda před branami nemocnice. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář