Kateřina KOŠŤÁLOVÁ

Bachelor's thesis

Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy

Pronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the high school students from Liberec and Ostrava
Abstract:
Hlavním předmětem této bakalářské práce je výslovnost hláskových spojení u studentů střední školy v Liberci a v Ostravě. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem výzkumu bude zjistit, jaká výslovnost (normativní, či nenormativní), u středoškolských studentů z jednotlivých měst převládá. Budeme zkoumat, jaké výslovnostní varianty převládají v Liberci a jaké v Ostravě …more
Abstract:
The main subject of this bachelor´s thesis is pronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the students of the high school in Liberec and Ostrava. The bachelor´s thesis is divided into theoretical part and practical part. The main goal of research is to find out what pronunciation, whether standard or non-standard, dominates by the high school students from Liberec and Ostrava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina. Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / -Cj-Fj Bc