Bc. et Bc. Vendula Benešová

Master's thesis

Současná literatura pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou

Contemporary literature for children and youth with religious and multicultural themes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá současnou literaturou pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou. Jedná se o díla, která se týkají otázky náboženství a zprostředkování významu víry. Důležitou část však tvoří také knihy, které ve svém obsahu reagují na aktuální problematiku migrace. Cílem je poukázat na díla, která by mohla být využita k výchovně-vzdělávacím účelům a přispěla tak k výchově …more
Abstract:
The thesis deals with contemporary literature for children and youth with religious and multicultural themes. These are works that relate to matters of religion and mediation importance of faith. The important part, however, also form books in its contents respond to current migration issues. The aim is to highlight the works that could be used for the educational purposes, thus contributing to promoting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta