Bc. et Bc. Vendula Benešová

Diplomová práce

Současná literatura pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou

Contemporary literature for children and youth with religious and multicultural themes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnou literaturou pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou. Jedná se o díla, která se týkají otázky náboženství a zprostředkování významu víry. Důležitou část však tvoří také knihy, které ve svém obsahu reagují na aktuální problematiku migrace. Cílem je poukázat na díla, která by mohla být využita k výchovně-vzdělávacím účelům a přispěla tak k výchově …více
Abstract:
The thesis deals with contemporary literature for children and youth with religious and multicultural themes. These are works that relate to matters of religion and mediation importance of faith. The important part, however, also form books in its contents respond to current migration issues. The aim is to highlight the works that could be used for the educational purposes, thus contributing to promoting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta