Bc. Jarmila Schejbalová

Bakalářská práce

Kvalita přípravy pacientů na scintigrafická vyšetření

The quality of preparation of pacients for scintigrafic examination
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje úroveň přípravy pacientů na scintigrafická vyšetření. Jsou to specializovaná vyšetření, na která je zapotřebí obecnou a u některých vyšetření i speciální přípravu. Těžištěm práce je průzkumné šetření, nakolik jsou správně o přípravě informováni pacienti, odesíláni ke scintigrafickým vyšetřením na Kliniku nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Získaná data poskytují …více
Abstract:
This bachelor report determines the level of preparation of patients undergoing the scintigraphic examination. These are specialized examinations, which require a general preparation and a particular one in some cases. The research question has been how patients at Clinic of Nuclear Medicine of Faculty Hospital in Ostrava are informed and prepared for these examinations. The findings of a survey provide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství