Kateřina Tušarová

Bakalářská práce

Obraz ženy v českém tisku - analýza časopisu pro ženy se zaměřením na genderové stereotypy

The picture of women in the Czech press-the analysis of women´s magazines with focusing on gender stereotypes
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci nejčastěji prezentovaných obrazů žen v časopise pro ženy. Práce vychází z teoretického základu, jenž se věnuje problematice utváření gender, mýtu krásy a problematice nastolování témat v médiích. Jako metoda pro zjištění obrazu žen byla zvolena obsahová analýza, které bylo podrobeno šest čísel jednoho ročníku časopisu. Analýza se soustředila na obraz ženy …více
Abstract:
The work focuses on the identification of the most frequently presented pictures of women in the women's magazine. The work comes out from theoretical ground concentrating on gender constructing, beauty myth and the questions of agenda-setting in massmedia. As the method to find out the picture of the women was chosen content analysis which six issues of the one year of the magazine was put through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: Martin Fafejta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.