Ing. Michal Mareček

Diplomová práce

Stranický a politický systém v ČR - teorie a praxe

Party and political system of CR - theory and practices
Anotace:
Název mojí diplomové práce je Stranický a politický systém v České republice - teorie a praxe“. Toto téma jsem si zvolil především proto, že částečně navazuje na mou bakalářskou práci (její název byl Volby a volební systém v České republice) a částečně také proto, že jak stranický, tak politický systém zasahuje do každodenního života každého z nás, tedy i do mého. Je to oblast bezesporu velmi zajímavá …více
Abstract:
Der Titel diesen Diplomarbeit ist „Parteiliche und Politische System in die Tschechische Republik – Teorie und Praxis“. Dieses Thema habe ich gewahlt, deshalb es teilweis anschliesst an meinen Bakkalaurensarbeit (sein Thema war „Die Geschichte und Entwicklung der Wahlen in die Tschechische Republik“) und teilweis auch deshalb, dass wie partailiche, so auch politische System greift ins tägliches Leben …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Michal Šabatka
  • Oponent: Mgr. Aleš Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní