Jan Svoboda

Bachelor's thesis

Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve firmě Svoboda a Březík pečivo s.r.o.

Waste Identification and Proposal for Waste Elimination in Company Svoboda a Březík pečivo s.r.o.
Abstract:
Tématem bakalářské práce je identifikace plýtvání a návrh možnost eliminace plýtvání ve společnost Svoboda a Březík - pečivo s.r.o. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení pojmů, jako je průmyslové inženýrství, výrobní proces, štíhlý podnik, plýtvání a metody určené k jeho eliminaci. Praktická část obsahuje představení společnosti, analýzu současného stavu, jejímž výsledkem jsou návrhy možností pro …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the identification of waste and the proposal of the possibility of elimination of waste in the company Svoboda a Březík - pečivo s.r.o. The theoretical part is focused on explaining concepts such as industrial engineering, production process, lean business, waste and methods to eliminate it. The practical part contains a presentation of the company, an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lucie Macurová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Svoboda, Jan. Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve firmě Svoboda a Březík pečivo s.r.o. . Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe