Mgr. Dorota Kalinová

Master's thesis

Akcie jako účastnický cenný papír

The Share as a Participating Securities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými druhy akcií, které mohou vznikat na základě právní úpravy obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Autorka objasňuje pojem akcie jako podílu akcionáře v akciové společnosti, dále řeší povahu jednotlivých práv a povinností spojených s akciemi i z hlediska jejich možného omezování nebo rozšiřování. Detailně analyzuje jednotlivé …more
Abstract:
The diploma thesis deals with particular classes of shares which can be formed in accordance with the Act no. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives. The author of the thesis clears up the concept of a share as the share of a shareholder in the joint-stock company, next she deals with the character of the particular rights and obligations which are connected with shares, as well as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Reader: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta