Mgr. Dorota Kalinová

Diplomová práce

Akcie jako účastnický cenný papír

The Share as a Participating Securities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými druhy akcií, které mohou vznikat na základě právní úpravy obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Autorka objasňuje pojem akcie jako podílu akcionáře v akciové společnosti, dále řeší povahu jednotlivých práv a povinností spojených s akciemi i z hlediska jejich možného omezování nebo rozšiřování. Detailně analyzuje jednotlivé …více
Abstract:
The diploma thesis deals with particular classes of shares which can be formed in accordance with the Act no. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives. The author of the thesis clears up the concept of a share as the share of a shareholder in the joint-stock company, next she deals with the character of the particular rights and obligations which are connected with shares, as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta