Bc. Michaela KULÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví podniku

The explanatory power of the indicators of financial health
Anotace:
Diplomová práce se je zaměřena na vybrané soustavy ukazatelů bonitních a bankrotních modelů, které jsou aplikovány na konkrétní společnost. Na základě sebraných dat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty je vypočteno finanční zdraví podniku v období 5-ti uplynulých let a následně je posouzena vypovídací schopnost těchto soustav ukazatelů a provedeno porovnání, zda použité soustavy ukazatelů mají stejnou …více
Abstract:
The thesis is focused on the selected systems of indicators of bankruptcy models and credibility models, that are applied on the specific enterprise. On the basis of collected data from balance sheet and statement of profit and loss there is calculated the financial health during five year period and than the explanatory power of these systems of indicators is made, whether the used systems of indicaters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2012
Zveřejnit od: 7. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULÍŠKOVÁ, Michaela. Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví podniku. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 9. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3uizek 3uizek/2
12. 9. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 9. 2012
Bulanova, L.
13. 9. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.