Mgr. Michal Šmilauer

Master's thesis

Vliv struktury a intenzity aktivity na sociální síti Facebook na sociální vztahy mladých dospělých

The impact of the scope and intensity of activity of Facebook on young adults‘ social relationships
Abstract:
Diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi způsobem a mírou používání sociální sítě Facebook a vybranými aspekty sociálních vztahů mladých dospělých. Konkrétně jsou prozkoumány vzájemné vztahy s osamělostí respondentů, kvalitou jejich přátelských vztahů a frekvencí jejich setkání formou tváří v tvář. Je také zjišťován vliv jednotlivých proměnných nad rámec osobnostních rysů Big Five. Do empirického …more
Abstract:
This thesis deals with the relationship between the way and intensity of the usage of the social network Facebook and selected aspects of social relationships of young adults. In particular, associations with loneliness of respondents, their friendship quality, and frequency of their face-to-face meetings have been explored. The effect of individual variables beyond the Big Five personality traits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 3. 2017
  • Supervisor: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta