Theses 

Miss Academia ČR 2007 - analýza projektového řízení – Bc. Markéta BOUCHALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta BOUCHALOVÁ

Bakalářská práce

Miss Academia ČR 2007 - analýza projektového řízení

Miss Academia ČR 2007 - analysis of the project management

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou projektového řízení soutěže Miss Academia ČR 2007. První, teoretická část práce je věnována obecným principům projektového řízení. Vysvětluje problematiku řízení projektů a popisuje postup plánování a řízení realizace projektu. V úvodu druhé části je představen předmět Komunikační agentura, v rámci něhož je projekt Miss Academia ČR realizován. Hlavní, praktická část dokumentuje průběh projektového řízení Miss Academia ČR 2007. V závěru práce je nastíněn další možný vývoj projektu.

Abstract: Presented bachelor thesis deals with the analysis of a Miss Academia ČR 2007 contest´s project management. The first, theoretical part describes the general principles of the project management. It explains the problems of the project management and describes the process of planning and managing the project execution. The Communication agency is introduced in the second part as the subject where´s the project realized. The main, practical part documents the run of the Miss Academia ČR 2007 project management. In the final part is chalked out next possible progress of the Miss Academia ČR contest.

Klíčová slova: Miss Academia ČR, projektové řízení, realizační tým, projektový manažer, plánování, realizace projektů, životní cyklus projektu, Komunikační agentura.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007
  • Identifikátor: 4796

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Hana Krchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 05. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=4796 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

BOUCHALOVÁ, Markéta. Miss Academia ČR 2007 - analýza projektového řízení. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:31, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz