Jana NEPOŽITKOVÁ

Bakalářská práce

Agenturní zaměstnávání a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Užití těchto institutů v praxi jako flexibilních forem zaměstnávání

Agency employment and the use of working agreements outside the employment in this activity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá flexibilními formami práce, především pak agenturním zaměstnáváním a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Hlavním cílem práce je charakteristika konceptu agenturního zaměstnávání a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v České republice, pokus o určení možností syntézy těchto dvou institutů a identifikace možností jejich aplikace v praxi. Poslední …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to flexible forms of work, especially to agency employment and working agreements outside the employment. The main goal of thesis is characteristic of the concept of agency employment and working agreements outside the employment in the Czech republic, attempt to determine the synthesis of both institutes and identification of posibilities to use them. The last part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEPOŽITKOVÁ, Jana. Agenturní zaměstnávání a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie - Andragogika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3ve432 3ve432/2
3. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.